loading . . .Wat is RAAK
In december 1998 promoveerde Jan Willems aan de Universiteit van Maastricht op het proefschrift Wie zal de opvoeders opvoeden?
In dit proefschrift wordt aan de hand van het VN-Verdrag inzake de Rechten van het Kind (onder meer) de te weinig effectieve aanpak van kindermishandeling aan de kaak gesteld. Over dit proefschrift werd op 20 oktober 1999 een studiedag georganiseerd (een verslag daarvan is opgenomen in het Nederlands Tijdschrift voor Jeugdzorg, juni 2000).
Aan deze studiedag werkten onder meer prof. mr. J. Doek, prof. dr. H. Baartman en prof. dr. A. van Dantzig mee. Deze laatste stelde de vraag waarom er politiek en maatschappelijk zo weinig aandacht was voor de aanpak van kindermishandeling. Een vergelijking trekkend met de vrouwenemancipatie en de homobeweging zocht Van Dantzig het antwoord in de richting van het ontbreken van enige buitenparlementaire actie voor de uitbanning van kindermishandeling. "Iedereen is tegen en toch gebeurt er te weinig."

Defence for Children International heeft begin 2000 het initiatief genomen voor een bijeenkomst om deze thematiek te bespreken. Hier is de groep RAAK uit voortgekomen die wil trachten een stimulans te geven aan de maatschappelijke en politieke discussie over en actie voor de aanpak van kindermishandeling.

Samen met de overige bestuursleden werkt hij onophoudelijk aan de grootste schending van het VN-Verdrag inzake de Rechten van het Kind in Nederland.