loading . . .Waarom RAAK
Ontstaan door de constatering dat er politiek en maatschappelijk te weinig aandacht is voor de aanpak van kindermishandeling. Het is erger dan we denken! Jaarlijks 50.000 slachtoffers waarvan 50 doden.

Wat beoogt RAAK
"Aanpak van kindermishandeling moet veel hoger op de politieke en maatschappelijke agenda. Er gebeurt veel, maar lang niet genoeg. Dat wijzen de cijfers uit. Er moet een aanvalsplan komen om kindermishandeling terug te dringen. Kindermishandeling is de ernstigste schending van het VN-Verdrag inzake de Rechten van het Kind in Nederland."