Reflectie- en Actiegroep Aanpak Kindermishandeling RAAK

Secretariaat:
Defence for Children International Nederland
Postbus 75297
1070 AG Amsterdam
tel 020 - 420 37 71
fax 020 - 420 38 32
e-mail dcinl@wxs.nl
website www.defenceforchildren.nl

De activiteiten van RAAK worden financieel mede mogelijk gemaakt door de Bernhard Van Leer Foundation, de Stichting Kinderpostzegels Nederland en de Stichting Voorkoming Kindermishandeling.