Doel Raak-Regio's

Het doel is in vier regio's
een opvoedingsondersteunend aanbod voor alle ouders te realiseren dat leidt tot een effectieve preventie van kindermishandeling,
een systeem van signalering van voorkomende gevallen van kindermishandeling op te zetten waardoor (signalen) van kindermishandeling eerder worden opgevangen,
een adequaat aanbod te realiseren voor gesignaleerde gevallen, zodat duidelijk kan worden hoe, in de context van het bestrijden van kindermishandeling, de opvoedingssituatie in en rond mishandelende gezinnen, veel beter dan nu het geval is ondersteund en begeleid kan worden.

De Regio's Raak gaan bij het invullen van het beschreven continuüm uit van een inhoudelijk raamwerk, beschreven in 'Het bestrijden van kindermishandeling: welke aanpak werkt?'. Deze nota is tegen kostprijs (€ 10,- inclusief verzendkosten) te bestellen bij isleeboom@coact.nl In deze nota wordt voor iedere stap in het zorgcontinuüm beschreven welke aanpak en welke methodieken in de internationale literatuur als effectief beschreven worden. Dit leidt tot een lijst van 35 actiepunten die voor de regio's het inhoudelijke raamwerk voor hun activiteiten biedt.