Raak Regio's
Er zijn door het ministerie van VWS op basis van ingediende plannen vier regio's uit 23 initiatieven uitgekozen als Regio's Raak.
Dat zijn:

Amsterdam Noord. Contactpersoon Michèle Hering.
Flevoland (Almere en Urk). Contactpersoon Marian van Leeuwen.
Westelijke Mijnstreek. Contactpersoon Judith Aerdts.
Zaanstreek/Waterland. Contactpersoon Anneke Konijn.

De regio's zullen drie jaar lang als Regio Raak subsidie ontvangen. De Stichting RAAK ontvangt de subsidie van VWS en financiert daarmee de activiteiten in de regio's. De inhoudelijke ondersteuning van de regio's geschiedt op verzoek van de Stichting RAAK door CO ACT Consult (Jo Hermanns) en MtM (Myra ter Meulen).
Betrokkenen bij de uitvoering van de Raak Regio's kunnen hier inloggen om het besloten forum te bezoeken.

In juli 2003 is gestart met de uitvoering, waarbij in de eerste plaats door elk van de vier regio's een coördinator is aangesteld. Vervolgens is er in elke regio een werkgroep samengesteld waarin de betrokken organisaties zijn vertegenwoordigd. Geprobeerd is zoveel mogelijk aan te sluiten bij reeds bestaande overlegvormen om niet weer een nieuw overlegcircuit op gang te brengen. Sinds oktober 2003 is dat overal gebeurd en wordt er in samenwerking met de regionale werkgroep een uitgewerkt plan opgesteld dat per regio zal worden uitgevoerd in de komende drie jaar. De plannen zullen eind januari 2004 gereed zijn. Daarna begint de uitvoeringsfase.

Downloads (Laad koppeling naar schijf)
Raak Regio Flevoland
Plannen

- Format beschrijving plannen Regio RAAK Flevoland (pdf)
- Planvoorstel RAAK/Zorg Nabij 01-04-2004 - Flevoland (pdf)

Verslagen - Halfjaarrapportage januari t/m juni 2004 (pdf)
- Tussenrapportage december 2003 t/m november 2004 (pdf)
Nieuwsbrieven

- Nieuwsbrief 01 - 15-04-2004 (pdf)
- Nieuwsbrief 02 - 27-05-2004 (pdf)
- Nieuwsbrief 03 - 07-07-2004 (pdf)
- Nieuwsbrief 04 - 15-09-2004 (pdf)
- Nieuwsbrief 05 - 20-10-2004 (pdf)
- Nieuwsbrief 06 - 10-11-2004 (pdf)

- Nieuwsbrief 07 - 15-12-2004 (pdf)
- Nieuwsbrief 08 - 19-01-2005 (pdf)
- Nieuwsbrief 09 - 02-02-2005 (pdf)
- Nieuwsbrief 10 - 30-03-2005 (pdf)


Raak Regio Stadsdeel Amsterdam-Noord
Plannen - Project effectieve bestrijding kindermishandeling (pdf)
Verslagen - Verslag Startbijeenkomst RAAK Amsterdam Noord 13-05-2004 (pdf)
- Jaarverslag 2003-2004 (pdf)
- Rapportage Juli t/m december 2004 (pdf)
Nieuwsbrieven

- Nieuwsbrief 09-2004 (pdf)
- Nieuwsbrief 02-
2005 (pdf)


Raak Regio Westelijke Mijnstreek
Plannen - Plan van aanpak Westelijke Mijnstreek (pdf)
- Plan juli t/m december 2004 (pdf)
Verslagen - Rapportage Januari t/m juli 2004 (pdf)
Nieuwsbrieven - Nieuwsbrief 11-2004 (pdf)
- Nieuwsbrief 02-2005 (pdf)

Raak Regio Zaanstreek/Waterland
Plannen - Beschrijving projectplan RAAK en plan van aanpak 2004 Regio RAAK Zaanstreek/Waterland (pdf)
Verslagen -
Nieuwsbrieven -

ga naar het forum