Onderzoek en overdracht
De voortgang en de bereikte resultaten in de Regio's Raak zullen worden onderzocht door het Adviesbureau Van Montfoort. Tijdens de looptijd zal regelmatig over de eerste resultaten gerapporteerd worden aan de regio's, opdat al tijdens het proces wijzigingen kunnen worden aangebracht.
Het NIZW zorgt aan het eind van het project voor de vastlegging van de opgedane kennis en methodieken, zodat deze overdraagbaar zijn naar andere regio's.