Begeleidingscommissie
Er is een landelijke begeleidingscommissie ingesteld die bestaat uit vertegenwoordigers van het ministerie van VWS, het ministerie van Justitie, het Interprovinciaal Overleg (IPO), de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en als betrokkenen het NIZW, RAAK en prof. dr. Jo Hermanns en Myra ter Meulen.