Loading...De feiten
In Nederland worden per jaar ten minste 50.000 kinderen ernstig mishandeld. Elke week sterft in Nederland een kind aan de gevolgen van kindermishandeling. Het betreft hier alle vormen van lichamelijk of geestelijk geweld, dus inclusief misbruik, verwaarlozing en nalatige behandeling. En dit zijn alleen nog maar de cijfers op basis van het aantal meldingen.

Enorm veel kinderen leven dagelijks in grote angst; angst om sexueel misbruikt te worden, angst om emotioneel geterroriseerd te worden, angst om lichamelijk letsel op te lopen...

Kindermishandeling leidt niet alleen tot persoonlijke problemen, zoals angsten en depressies (vaak tot ver in de volwassenheid) maar ook tot maatschappelijke problemen, zoals pesten, diefstal en 'zinloos' geweld. Problemen waarmee onze samenleving voortdurend kampt.

En ieder jaar gaan er ten minste 50 kinderen dood als gevolg van mishandeling.

Gezamenlijke actie is noodzakelijk
Wanneer er één mens op straat wordt doodgeschopt, krijgt dat (terecht) veel aandacht van de media en demonstreren duizenden Nederlanders tegen zinloos geweld. Maar voor de 50 kinderen die ieder jaar worden doodgeslagen, meestal thuis, komt niemand in actie.

Een bekend gezegde luidt: 'Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst.' Was het maar waar. Kinderen hebben de toekomst niet. Die moeten ze nog krijgen. Van ons.

RAAK pleit ervoor om de volgende 5 punten integraal op te nemen in het nieuwe regeerakkoord:


1 - Wetgeving & Beleid stellen belangen van het kind centraal
De belangen en rechten van het kind worden leidraad en toetssteen voor alle beleidsvoornemens.
- Er komt een Minister van Jeugd en Gezin voor een actief en innovatief jeugdbeleid.
- Lokaal komen er Wethouders voor Jeugdbeleid.
- Een Kinderombudsman behandelt klachten en zet aan tot verbetering.

2 - Ouders krijgen in de buurt alle steun die ze nodig hebben
Ouders ontvangen brede, tijdige ondersteuning en hulp op maat om kinderen gezonder op te laten groeien. Oudercursussen.
- Vader/moeder-groepen.
- Ervaringsgroepen.
- Betere en ruimere verlofregelingen.
- Betere en meer kinderopvang.
- Betere (waar nodig hogere) kinderbijslag als opvoedgeld.
- Betere pleegzorg op tijd.

3 - Onderwijs helpt bij persoonlijkheids- en burgerschap
Basis- en voortgezet onderwijs dragen bij aan persoonlijkheids- en democratische vorming en geven les in verzorging en opvoeding.
- Psycho-educatie.
- Democratisch burgerschap.
- Verantwoord ouderschap.

4 - De leefomgeving maken we veiliger
De veiligheid van kinderen krijgt overal voorrang, in de buurt en in de media.
- Scholen en buurten worden beter ingericht voor kinderen.
- Veel aandacht voor emotionele veiligheid.
- Voortvarende aanpak van pesten.
- Veilig internet.

5 - Jeugdzorg krijgt een kwaliteitsimpuls
Uitbreiding en kwaliteitsverbetering verminderen en voorkomen de problematiek.
- Lokale Centra voor Jeugd en Gezin.
- Regionale Kinder- en Jeugdtraumacentra.
- Therapeutische pleeggezinnen.
- Nieuwe heldere werkmethoden om te signaleren, bespreken, melden.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Reflectie- en Actiegroep Aanpak Kindermishandeling RAAK, p/a Defence for Children International Nederland, Postbus 75297, 1070 AG Amsterdam, tel. 020 420 37 71, fax 020 420 38 32, e-mail info@defenceforchildren.nl
Het rekeningnummer van RAAK: 63.72.86.901