loading...Wat de politiek moet doen

Preventie en beëindiging van kindermishandeling heeft de hoogste prioriteit en moet daarom hoog op de politieke en maatschappelijke agenda staan.

Onderstaande brief is aan de nieuwe Kamerleden op 30 november 2006, de dag van hun intrede, bezorgd.


Brief aan de nieuw gekozen leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Amsterdam, 30 november 2006

Gefeliciteerd met uw verkiezing tot Kamerlid!

RAAK verwacht van u de komende vier jaar een actieve houding en effectieve inbreng om de kindermishandeling de wereld uit te bannen, om te beginnen uit Nederland. RAAK, opgericht door prof. dr. Andries van Dantzig, zet zich in voor preventie en aanpak van kindermishandeling.

RAAK wil dat - gebaseerd op het Verdrag inzake de Rechten van het Kind - in het regeerakkoord voor de komende kabinetsperiode wordt afgesproken:
  - een aanvalsplan tegen kindermishandeling, gebaseerd op het RAAK Manifest 2007, met name:
  1. het belang van het kind centraal in wetgeving en beleid: een minister voor Jeugd en Gezin is nodig om dit waar te maken;
  2. alle ouders ondersteunen, sommige ouders helpen bij de opvoeding van hun kinderen;
  3. onderwijs gericht op vorming van de persoonlijkheid en burgerschap: op weg naar verantwoord ouderschap;
  4. een veilige leefomgeving: ook aanpak van pesten op school;
  5. een kwaliteitsimpuls voor de jeugdzorg: centra voor jeugd en gezin (in iedere buurt) gemakkelijk toegankelijk bij opvoedproblemen.
  - een systematische toepassing van de opbrengsten van de RAAK-regio’s in heel Nederland. In de vier RAAK-regio’s (2003-2006) is met succes door betere samenwerking tussen instellingen en verhoogde deskundigheid een substantiële bijdrage geleverd aan de aanpak van kindermishandeling.

Alle geweld jegens kinderen is onaanvaardbaar. Dat is de kern van de studie Violence against Children, uitgevoerd in opdracht van Kofi Annan, secretaris-generaal van de Verenigde Naties (oktober 2006). Nederland heeft zich verplicht om in eigen land de aanbevelingen van deze studie uit te voeren. De plannen van RAAK vormen hierbij een uitstekend uitgangspunt.

Namens het bestuur van RAAK

Mr. Stan Meuwese
bestuurslid