Wat is kindermishandeling
RAAK beschouwt kindermishandeling ook als een schending van de rechten van het kind. Deze worden geschonden door toedoen of nalaten van degenen van wie het kind het meest afhankelijk is. RAAK vat kindermishandeling op als een spectrum van activiteiten waarin ouders het kind van lichte, ernstige tot fatale mate geweld aandoen. In haar extreme vorm is het de resultante van wat er allemaal verkeerd kan gaan in de opvoeding van kinderen. Ook met de beste bedoelingen blijven ouders feilbare mensen, en is opvoeding een moeilijke en vaak zware taak